Договори

Д-р Мартин Цонев сключва договори с дружества за доброволно здравно осигуряване за извършване на дентални услуги.

За Вас пациенти!

Какво е доброволно здравно осигуряване?

Доброволното здравно осигуряване е дейност по поемане на рискове, свързани с финансовото обезпечаване на определени здравни услуги и стоки, осъществявана от лицензирани по този закон здравно - осигурителни дружества.

Кой може да бъде осигурен?

Всеки може да се самоосигури.

Всеки може да осигури членове от семейството си.

Всеки може да осигури друго физическо лице.

Работодател може да осигури своите служители.

Запитване можете да направите на посочения телефон в раздел "Контакти".

Новини
Начало Д-р Цонев Услуги Апаратура Мисия Въпроси Контакти Договори Партньори Галерия Клиника Бургас Зъболекар Бургас

   estheticdent 2010-2017 © Всички права запазени!    web design: www.studioka3.com